Psykoterapiapalvelu PsyKoutsi tarjoaa psykoterapia ja työnohjauspalveluita Länsi-Lappilaisille

Toimin Pellon ja Tornion alueella, palveluita voit sovitusti tilata myös muualle Lapin alueelle. Toiminta on mahdollista myös asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden luona.  

Psykoterapian muotoina käytän yksilö, perhe- ja pariterapiaa. Osana yksilöterapiaa käytän EMDR-menetelmää erilaisten traumakokemusten työstämisessä ja stressin vähentämisen keinona. Palveluita voi saada Suomen ja Ruotsin kielillä.

Terapiaan hakeudutaan usein elämän haastekohdissa ja menetyksissä. Terapia voidaan kokea hyödyllisenä elämänmuutoksissakin. Lähtökohtana voivat olla myös erilaiset mielenterveyden vaikeudet, niistä selviytyminen ja niiden ehkäisy.

Terapia käynnistyy alkuneuvottelulla, joita voi olla kaksikin. Tämän jälkeen tehdään sopimus terapian jatkamisesta. Se voi jatkua lyhyt- tai pitkäkestoisesti tarpeen mukaan. Yleisenä tavoitteena on asiakkaan toimintamahdollisuuksien vahvistuminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja mahdollisten stressioireiden lievittyminen. Yksilökohtaiset tavoitteet sovitaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ota yhteyttä mikäli haluat kysyä lisää terapiapalveluista 

Työnohjaus on ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja kehittämiseen liittyvää työelämän tarkastelua yksilönä tai ryhmässä. Työnohjaus voi olla myös suoraa asiakas-/potilastilanteen tutkimista. Työnohjaus on oleellinen osa ihmissuhdetyön arkea.