+358401209005

Psykoterapitjänst PsyCoach erbjuder psykoterapi och handledningstjänster i Tornedalen. Jag välkomnar alla Svenska - och Finska kunder att ta kontakt vid frågor.

Min kompetens bygger på psykoterapeututbildning och förvaltningsmagister examen med huvudämnet ledarskapspsykologi. Jag arbetar med  integrativpsykoterapeutisk inriktning och är också utbildad familje- och parterapeut samt EMDR-terapeut. Förutom utbildningar har jag bred erfarenhet av klinisk psykoterapi och omvårdnadsarbete samt utvecklingsuppdrag. Jag har flera års erfarenhet från utvecklingsprojekter inom socialtjänsten och hälsovården. 

Jag är utbildad EMDR-terapeut och använder terapiformen vid behandling av traumaupplevelser, ångesthantering samt att behandla olika typer av mentala påfrestningar relaterade till arbete inom socialtjänsten och hälsovården.  Jag har både Svensk och Finsk legitimation som psykoterapeut.  

Mer om EMDR kan du läsa på EMDR Sverige -föreningens hemsida www.emdr.se