Psykoterapitjänst PsyCoach erbjuder handledningstjänster i Tornedalen. Jag välkomnar alla Svenska - och Finska kunder att ta kontakt vid frågor om handledning.

Min handledarkompetens byggs på psykoterapeututbildning och förvaltningsmagister examen med huvudämnet ledarskapspsykologi. Förutom dessa utbildningar har jag bred erfarenhet av klinisk omvårdnadsarbete med olika utvecklingsuppdrag. Jag har flera års erfarenhet från utvecklingsprojekter inom socialtjänsten och hälsovården. 

Jag är utbildad EMDR-terapeut och använder det vid behandling av traumaupplevelser, ångesthantering samt att behandla olika typer av mentala påfrestningar relaterade till arbete inom socialtjänsten och hälsovården.  Jag har både Svensk och Finsk legitimation som psykoterapeut.  

Mer om EMDR kan du läsa på EMDR Sverige -föreningens hemsida www.emdr.se